Onze films

Ook hebben wij Deze zomer is van mij gemaakt, een documentaire van Marinka de Jongh. Deze co-productie met de NTR is tot stand gekomen i.h.k.v. Teledoc Campus en met steun van CoBO, Filmfonds, NPO en het Mediafonds.